Science Café > České Budějovice > SC České Budějovice 11/09: 70. narozeniny Velkého třesku

SC České Budějovice 11/09: 70. narozeniny Velkého třesku

Novou sezónu zahajuje Science Café v Českých Budějovicích a hned ze startu nasazuje vysokou laťku!

Pozvání do Horké vany (Česká ulice 7) přijala česká legenda popularizace vědy – Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu Akademie  věd ČR.

V dubnu uplynulo 70 let od okamžiku, kdy astrofyzik George Gamov spolu s dalšími dvěma kolegy zveřejnil průlomovou práci představující teorii Velkého třesku zformulovanou na základě výpočtů a exaktních postupů A právě k tomuto významnému výročí se českobudějovické Science Café vrací.

Proč se Velký třesk potýkal s výsměchem a odmítáním?

Kdo tuto teorii rozpracoval a zpopularizoval?

Jak je tato teorie přijímána dnes?

Začínáme 11. 9. v 18:30, vstupné dobrovolné.

Jsme na sociálních sítích