Science Café > Ostatní > Vyhodnocení průzkumu mezi hosty a návštěvníky Science Café – co jsme zjistili a jak se vašimi podněty inspirujeme

Vyhodnocení průzkumu mezi hosty a návštěvníky Science Café – co jsme zjistili a jak se vašimi podněty inspirujeme

V průběhu prosince a ledna jsme provedli průzkum mezi hosty a návštěvníky Science Café. Připravili jsme krátké online dotazníky s otázkami, které se týkaly spokojenosti s organizací, propagací a tématy Science Café. Zjišťovali jsme také zájem o některé potenciální nové projekty. Potěšilo nás, že jsme dostali více jak 120 odpovědí, ze kterých vyplynulo mnoho zajímavých podnětů. Zde je shrnutí toho nejdůležitějšího.


Zásadní – a pro nás povzbuzující – zprávou je, že návštěvníci i hosté Science Café jako takové doporučují. V průzkumu jsme využili metodologii Net Promoter Score, která stanovuje poměrně přísný index spokojenosti; u návštěvníků jsme dosáhli hodnoty 63 %, u hostů dokonce 78 %. Návštěvníci i hosté hodnotí Science Café jako příjemný způsob popularizace vědy a líbí se jim neformálnost večera.


Dostupnost zvukových záznamů

Několik výtek, které jsme od našich návštěvníků a hostů dostali, se týkalo zejména propagace a poskytování výstupů ze Science Café. O těchto nedostatcích víme a budeme je napravovat. Již dnes jednáme s dalšími partnery, kteří by nám mohli pomoci s propagací Science Café. Zvukové záznamy z pražských Science Café jsme zpřístupnili na našem webu (https://sciencecafe.cz/archiv/), v iTunes a vytvořili jsme pro Science Café profil na SoundCloud (www.soundcloud.com/sciencecafe), kde je umístěn kompletní archiv zvukových záznamů k poslechu i ke stažení ve formátu mp3.

Chystáme se rovněž více pracovat s komunitou našich fanoušků na webu a Facebooku: budeme přinášet více informací a novinek ze světa vědy a inovací. Webové stránky Science Café jsme již například rozšířili o sekci s nabídkami práce ve vědě a výzkumu.

Návštěvníků Science Café jsme se dále ptali, jaká by měla být správná výše vstupného. 41 % návštěvníků si myslí, že výše vstupného by měla být dobrovolná, 24 % soudí, že by měla být 50 Kč. Rozhodli jsme se, že necháme na návštěvnících, aby sami ocenili naši organizaci a uvážili hodnotu, kterou jim Science Café přináší a podle toho nám dobrovolně přispěli. Budeme zároveň hledat sponzory a partnery, kteří by nás finančně nebo materiálně podpořili, abychom byli schopni v projektu dále pokračovat a zajistit vše to, po čem návštěvníci i hosté volají, tedy větší propagaci a více výstupů ze Science Café.


Proč je věda důležitá?

Velmi zajímavé odpovědi jsme získali na otázku „Proč je věda důležitá?“ – a to jak od vědců, tak od respondentů z řad návštěvníků. Průběžně budeme tyto odpovědi uveřejňovat na našem profilu na Facebooku a doufáme, že tím rozpoutáme živou diskusi o významu vědy.

Podnětnou zpětnou vazbu jsme dostali k potenciálním novým projektům. Mezi návštěvníky je zájem o projekty Citizen Science, ve kterých se dobrovolníci zapojují do vědeckých výzkumů a pomáhají profesionálním vědcům například se sběrem nebo vyhodnocováním dat. 59 % návštěvníků by mělo zájem se do takových projektů zapojit. Dále pak 60 % návštěvníků souhlasí s tím, že by bylo zajímavé vytvořit platformu pro setkávání vědců se zástupci firem.

Mezi hosty je z hlediska našich nových projektů velký zájem o Science Café zaměřené na studenty středních a základních škol – 70 % hostů by se do takového projektu zapojilo. Networking s podnikateli je zajímavý také pro 70 % respondentů z řad našich hostů.

Nemáme nyní kapacitu pustit se do realizace všech uvedených projektů, ale příznivé odpovědi jsou pro nás rozhodně povzbuzením – a alespoň jeden projekt v letošním roce chceme uskutečnit.


Děkujeme za váš názor

Do organizace Science Café jsme šli s předpokladem, že je u nás řada špičkových vědců, jejichž práce by měla být více vidět a jejichž hlas by měl častěji zaznívat. Tento předpoklad se nám potvrdil a jako organizátory Science Café nás moc těší, že se nám daří připravovat Science Café s tak zajímavými hosty.

Neděláme to ale jenom pro sebe. Snažíme se projektem Science Café přispět ke zlepšení vzdělávání a komunikace vědy v České republice a zajímá nás, zda se nám to daří a co bychom mohli udělat pro to, abychom v našem úsilí byli ještě úspěšnější. Každá konstruktivní zpětná vazba je tedy pro nás důležitá a děkujeme všem, kteří vyjádřili svůj názor. V budoucnu bychom rádi v podobné formě získávání zpětné vazby pokračovali a budeme rádi, když se do našeho výzkumu opět zapojíte.


Rádi bychom touto cestou poděkovali také společnosti LukyLab a Horton International Czech za přípravu a realizaci našeho průzkumu.

Jsme na sociálních sítích