Science Café > Ostatní > Science Café Plzeň: Seznamte se s personalizovanou medicínou

Science Café Plzeň: Seznamte se s personalizovanou medicínou

Klasická medicína postupuje od potíží nemocného, jeho vyšetření, zobrazovací techniky až k diagnóze. Personalizovaná medicína se naopak na základě znalosti genetických změn jedince a změn biomarkerů snaží prokázat riziko možného vzniku onemocnění nebo diagnostikovat onemocnění v co nejčasnějším stadiu. Tehdy je riziko poškození organizmu a s ním úzce související změna kvality života minimální.

Léčba klasickou medicínou je důsledek statistiky- podáváme to, co se nejlépe u daného onemocnění v praxi osvědčilo. Personalizovaná medicína vychází na jedné straně ze znalosti mechanismu účinku léku v organismu a na druhé straně ze znalostí, jak je lék konkrétním jedincem metabolizován, využíván a vylučován z organismu. Může být cílená a zaměřená na konkrétní osobu. Obdobně jako v diagnostice i zde je základem genetika a biomarkery a výsledkem co největší účinnost léčby a minimalizace nežádoucích účinků nebo komplikací léčby.

Přijďte se seznámit s metodami personalizované medicíny na březnovém Science Café s Prof. MUDr. Ondřejem Topolčanem,CSc. 

Těšíme se na vás ve středu 18. března od 19 hodin v Zach´s Café Lucca (Palackého nám. 2).

Jsme na sociálních sítích