Science Café > Ostatní > Požádejte o grant na podporu svého výzkumu Nadační fond Karla Janečka – čas máte do 31. března

Požádejte o grant na podporu svého výzkumu Nadační fond Karla Janečka – čas máte do 31. března

Věnujete se výzkumu v oblasti matematiky, ekonomie nebo medicíny a je vám méně ne�� 40 let? Pak právě vy můžete získat až jeden milion korun z finančních prostředků Nadačního fondu Karla Janečka (NFKJ)!


“Nadační fond Karla Janečka nabízí alternativu ke státním grantovým programům. Projekty jsou vybírány respektovanými odborníky v daných oblastech, ne úředníky. Typická výše naší podpory pro jeden projekt bývá téměř jeden milion korun a v budoucnu bychom rádi tímto způsobem podpořili výzkumné projekty i z dalších oblastí vědy a zaměřili se i na podporu popularizace vědy”, komentuje vyhlášení grantové soutěže pro rok 2013 ředitelka NFKJ Monika Vondráková.


Předsedou správní rady Nadačního fondu Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu je zakladatel Karel Janeček, členy a poradci jsou profesor MUDr. Josef Veselka, DrSc.,

profesor RNDr. Jan Hanousek, DrSc. a profesor RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.

Každý člen správní rady hodnotí žádost společně se svým poradním sborem.


Přihlášky lze podávat v období 15. ledna –  31. března 2013 prostřednictvím webového rozhraní. Možnost žádat o podporu mají občané České republiky s vysokoškolským vzděláním ve věku do 40 let, kteří se zabývají výzkumem v naší republice, nebo v ní budou po dobu ročního grantu pracovat.  Podrobné informace ke grantům naleznete na www.nfkj.cz/granty.Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu byl založen v červnu 2010. Zakladatelem fondu je Karel Janeček a je financován z jeho osobních prostředků.

Jsme na sociálních sítích