Science Café > Ostatní > NFKJ vyhlašuje 2. ročník grantové soutěže pro mladé vědce

NFKJ vyhlašuje 2. ročník grantové soutěže pro mladé vědce

Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu (NFKJ) vyhlašuje 2. ročník grantové soutěže určené mladým vědcům do 40 let pro rok 2012, a to pro obory ekonomie, matematiky a medicíny. Podpořen bude jeden projekt z každé oblasti, a to každý ve výši nejvýše 1 milion Kč.

Žádost o nadační příspěvek může podat vysokoškolsky vzdělaný odborník do 40 let zabývající se doložitelně výzkumem v České republice, nebo úspěšný český vědec, který se rozhodne pro návrat ze zahraničí. Uzávěrka pro podání žádosti je 31. března 2012. Žádost lze podat prostřednictvím webového rozhraní NFKJ.

Více informací v tomto letáčku nebo na stránkách NFKJ (www.nfkj.cz).

Jsme na sociálních sítích