Science Café > Ostatní > Jak prezentovat vědu laické veřejnosti a v médiích? Registrujte se právě teď na další Science Communication Workshop

Jak prezentovat vědu laické veřejnosti a v médiích? Registrujte se právě teď na další Science Communication Workshop

Po úspěšném prvním Science Communication Workshopu připravujeme ve spolupráci se společností LukyLab další školení prezentačních dovedností a komunikace s médii. Školení se uskuteční ve středu 26. září od 9 do 18 h v Praze; registrovat se můžete právě teď.


Workshop je určen zejména vědcům, doktorandům, pracovníkům PR oddělení univerzit a výzkumných pracovišť, včetně soukromých laboratoří a firem, které působí v oblasti vědy a výzkumu.


Lektory workshopu jsou Mgr. Lukáš Soukup, MBA (konzultant a zakladatel Science Café Czech Republic) a Mgr. Martina Mašková (redaktorka Rádia Česko). V rámci celodenního placeného programu účastníci získají praktické rady, jak prezentovat vědecká témata na veřejnosti a jak efektivně komunikovat s novináři. Nedílnou součástí workshopu je praktický nácvik krátké prezentace a rozhlasového interview.


Ohlasy prvních účastníků:


„Školení Science Communication Workshop mi ukázalo, že se dá nejen přednášet lépe, ale i úplně jinak. A to tak, aby to bavilo jak posluchače, tak přednášejícího.“

RNDr. Markéta Ibrahimová, Ph.D., Agilab Group


„Shrnout výsledky vědeckého bádání do prezentace není pro odborníka zas až tak obtížné, ale upoutat jimi přitom zájemce z laické veřejnosti a pomoci je tak prosadit, to je třeba se naučit. Mediální školení Science Communication Workshop je k tomu určitě velmi dobrou příležitostí.“

RNDr. Jan Pretel, CSc., Český hydrometereologický ústav

„Workshop splnil moje očekávání. Nejvíce jsem ocenila jeho interaktivní formu, příklady prezentace různých témat prostřednictvím videí a shrnutí prezentačních technik ke každému z nich, a trénink vlastní prezentace s využitím demonstrovaných technik s natáčením a následnou zpětnou vazbou. Užitečné bylo i objasnění práce redaktora v médiích a praktické cvičení rozhovoru s redaktorem. Tento workshop považuji za přínosný pro všechny vědecky zaměřené pracovníky a rozhodně ho doporučuji.“

Doc. RNDr. Jana Kotková, CSc., Česká geologická služba a Ústav geologických věd

Přečtěte si více informací a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese info@lukylab.com.

Jsme na sociálních sítích