Science Café > Ostatní > Chceš peníze na výzkum? Neztrácej čas a přihlas se Neuronu!

Chceš peníze na výzkum? Neztrácej čas a přihlas se Neuronu!

Nadační fond Neuron pokračuje v podpoře mladých vědců a vyhlašuje již čtvrté kolo grantové soutěže pro vědce do 40 let, kteří se věnují základnímu (v medicíně i aplikovanému) vědeckému výzkumu v oborech fyzika, matematika, medicína, společenské vědy a nově i chemie. Nejvyšší možná částka je 1 milion korun. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2014.


Pro koho?

Žádost o nadační příspěvek může podat vysokoškolsky vzdělaný odborník do 40 let zabývající se výzkumem v České republice nebo úspěšný český vědec, který se rozhodne pro návrat ze zahraničí.


Kdo o tom rozhoduje?

Vítězný projekt vybírá komise pod vedením garanta, renomovaného vědce v daném oboru. V každém ze soutěžních oborů vybere daná komise jeden projekt.


Jaké jsou výhody?

  • minimum administrativy – podávané žádosti musí splnit rozsah 1 800 znaků a být podané prostřednictvím tohoto webového rozhraní
  • vy rozhodujete, kam budou finance připsány –  držitel grantu si může vybrat, jestli mu nadační fond pošle peníze na vlastní účet jako fyzické osobě, nebo na účet instituce, kde pracuje. To je výhodné v případě, že některé materiály a přístroje pro vybavení laboratoře nelze nakoupit osobně, ale jen prostřednictvím instituce.
  • brzké rozhodnutí – vítězné projekty oznámí komise už v červnu

Co o grantu řekli…

„Velice oceňuji, že žádost o grant není administrativně náročná. Stačilo stručně popsat projekt, uvést jeho cíl a navrhnout rozpočet.“ – prof. Ing. František Štěpánek z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, držitel loňského grantu za medicínu.


„Nebudeme se bát podpořit originální a odvážné výzkumné projekty, které budou mít ambici otevřít nové oblasti společenských věd.“ – prof. Miroslav Bárta, garant komise pro projekty společenských věd.


Žádný z oboru chemie není preferován a aplikace je opravdu snadná. Jako garant oboru mohu zaručit, že grant získá ten/ta nejlepší. Těším se na vaše žádosti.” – prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., DR.H.C., FRSC, garant soutěže pro obor chemie.


Need more information?

Přečtěte si více informací, i odpovědi na často kladené otázky. Kontakt pro uchazeče, s možností konzultací projektu: linda.majerova@nfneuron.cz, tel.: 734 315 353.


Jsme na sociálních sítích