Science Café > Broumov > SC Broumov 26/10: Jak si hrají filosofové

SC Broumov 26/10: Jak si hrají filosofové

Jak mohla ve světě soupeření vzniknout spolupráce? Proč a jak si lidé vůbec mohli začít důvěřovat?

Kolem poloviny minulého století se objevil nový matematický nástroj pro analýzu situací, ve kterých dochází k lidským interakcím (zejména soupeření, ale i spolupráce):

teorie her.

Původně se soustředila především na ekonomii, později ale pronikla i do sociologie, evoluční biologie a dalších věd.
A nemohla se vyhnout ani filosofii. Ve filosofii se modely, vzešlé z teorie her, pozoruhodným způsobem uplatnily zejména v logice, v teorii komunikace či v řešení problémů souvisejících s konstitucí a organizací lidských společenství. Může pomoci osvětlit i problém vzniku a povahy jazyka či problém vzniku a povahy morálky.

Pojďte si s námi „hrát“ – průvodcem nám budem Jaroslav Peregrin – profesor v oboru logikaa Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Těšíme se na viděnou v Sále Kreslírna broumovského kláštera – ve čtvrtek 26. října, od 18 hodin.

Vstupné: 60 Kč / 30 Kč (studenti a U3V)
Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, 734 443 165
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Jsme na sociálních sítích