Science Café > Broumov > SC Broumov 23/02: Významné milníky středověkých dějin benediktinského kláštera v Broumově

SC Broumov 23/02: Významné milníky středověkých dějin benediktinského kláštera v Broumově

Únorová přednáška se zaměří na středověkou etapu dějin benediktinského kláštera v Broumově od jeho počátků ve 13. století až do doby pohusitské. Cílem bude předestřít dynamiku a vývoj a poukázat na klíčové okamžiky formování benediktinského panství v severovýchodních Čechách, mezi které patří benediktinská kolonizace a otázka klášterních falz, vztah mezi proboštstvími v Polici nad Metují a v Broumově, vztah Broumova k Břevnovu a Rajhradu. Pomyslným vyvrcholením příběhu broumovského kláštera ve středověku je období husitských válek, kdy Broumov nejenže na rozdíl od jiných českých klášterů nezanikl, ale dokonce se stal nejprve útočištěm a posléze i dlouhotrvajícím sídlem mateřského konventu v čele s břevnovskými opaty.

Naším hostem bude Dr. Josef Šrámek, který vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a působí v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

Těšíme se na vás ve čtvrtek 23. února 2017 od 18 hodin v Broumovském klášteře (sál Kreslírna).

Vstupné 60 Kč/30 Kč (studenti a U3V).

Rezervace míst je možná na adrese martina.junkova@broumovsko.cz, nebo na čísle 734 443 165.

 

Jsme na sociálních sítích