Science Café > Brno > Proč a jak obnovit noční prostředí? Odpoví brněnské Science Café

Proč a jak obnovit noční prostředí? Odpoví brněnské Science Café

Střídání dne a noci bylo vždy tak samozřejmé a vítané, že je pochváleno už na začátku mýtů o vzniku světa. Dnes ale jako by bohatá část lidstva na onu pochvalu zapomněla, z mýtu si vybrala jen úvodní větu “Budiž světlo”. Přání po trvalém světle se daří už sto let čím dál snáze plnit. Jde o sám symbol zbavení se bídy a zaostalosti; populace bez elektřiny jsou pro nás barbaři.


Ukazuje se ale, že vymazání přírodního nástupu a průběhu noci má fatální důsledky pro individuální lidské zdraví, pro ztrátu kořenů všech civilizací a jejich rozklad, pro většinu živočišných druhů a ekosystémů. Je to zásadní komponenta globální změny.


Vrátit se k udržitelnému osvětlování, podobnému, jaké se užívalo tisíce let, je přitom technicky snadno možné. Stačí na to malinké množství elektřiny, přináší to velké pohodlí, je to šance třeba i pro zastavení epidemie obezity.


Během SC si ukážeme, jak na to, a pak vyjdeme do stmívajícího se městského prostředí a zamyslíme se nad umělými světly kolem sebe. Uvidíme a pochopíme rozdíl mezi osvětlováním kvalitním (i takové v Brně máme) a úplně hloupým, bohužel převažujícím.


Další večer s vědou a kávou se uskuteční ve středu 2. října od 18:30 v Caffé Fratelli (Průchodní 2) a naším hostem bude RNDr. Jan Hollan, PhD. (CzechGlobe – Centrum výzkumu globální změny AV ČR, Centrum AdMaS  VUT v Brně, Ekologický institut Veronica).


Pro obrazový úvod do tématu viz odkazy z prvního odstavce na stránce http://svetlo.astro.cz/


Science Café Brno organizují Kristýna Kounková a Lukáš Cibulka.

Jsme na sociálních sítích