Science Café > Brno > Jak (ne)můžeme vylepšit člověka prozradí květnový host v Brně

Jak (ne)můžeme vylepšit člověka prozradí květnový host v Brně

Současný rozvoj techniky a technologií, zejména v oblasti biomedicíny vede k tomu, že vývoj člověka už nemusí nutně znamenat pouze evoluční změny.  Evoluci je možné podpořit nástroji technického pokroku  a modifikovat tak některé dosavadní danosti lidské podstaty. Některé z těchto modifikací, takzvaný enhancement, jsou již dnes možné, další zůstávají prozatím pouze v teoretické rovině.  Nyní nastává okamžik k úvahám o tom, co a jak chceme na člověku změnit či vylepšit. A máme to vůbec dělat? Máme na to právo? Co by to mohlo znamenat? Bude tento “člověk 2.0”  stále ještě člověkem?


Přijďte diskutovat na toto téma s naším dalším hostem, kterým je Doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil. z Ústavu lékařské etiky LF Masarykovy univerzity do Literární kavárny knihkupectví Academia (nám. Svobody 13)  ve středu 2. května 2012.


Začínáme v 18:30 h, vstup volný.  Svou účast můžete potvrdit také na facebooku.


Organizaci Science Café Brno zajišťuje Blažena Sychrová, vedoucí sekretariátu Sdružení jihomoravských pracovišť AV ČR.

Jsme na sociálních sítích