Science Café > Brno > Do naší brněnské rodiny přibyde v dubnu také FyzioCafé!

Do naší brněnské rodiny přibyde v dubnu také FyzioCafé!

Asociace studentů fyzioterapie srdečně zve všechny zájemce a příznivce na první brněnské FyzioCafé, které se bude zabývat tématem bazální stimulace.


Přednášet bude Mgr. Hedvika Borýsková, která byla 19 let pracovnicí Neurochirurgické kliniky FN Brno Bohunice, z toho 15 let staniční sestrou na oddělení JIP B. Od roku 2013 zastává funkci asistentky náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání v téže nemocnici. Je držitelkou Praxisbegleiter fürBasale Stimulation in der Pflege (certifikátu Lektora basální stimulace), na který rok studovala v rakouském Neunkirchenu.

Basální stimulaci se věnuje již od roku 2005 a snažili se ji s kolegy co nejvíce aplikovat do praxe. Velkým přáním paní magistry zůstává, aby se prvky Bazální stimulace do běžné praxe ve FN Bohunice zařadily v co největší míře.


Neváhejte a přijďte navštívit další ze zajímavých diskuzí v Brně  – 23. 4. od 19 hodin v Ottoman Trumpet (Opletalova 1).

Jsme na sociálních sítích