Science Café > Blatná > SC Blatná 24/01: Od městečka k městu: formování měšťanské identity města Blatná

SC Blatná 24/01: Od městečka k městu: formování měšťanské identity města Blatná

V roce 2001 oslavilo město Blatná 400 let od povýšení městečka na město. Hlavní postavu v těchto moderních slavnostech hrál císař Rudolf II., který 4. října 1601 vydal listinu pro Blatnou. Obsahem listiny bylo nejen samotné povýšení městečka na město, ale také konfirmace starších privilegií udělených panovníky i vrchností městečka. Bylo by tedy oprávněné zvolit Rudolfa II. jako iniciátora povýšení města nebo snad vrchnost, která se v 15. stol. neustále střídala? Jakou roli zde hráli opatrný purkmistr a konšelé? Do jaké míry byla paměť města Blatná zjednodušena a kdo se v tomto procesu úplně vytratil?

V krátkém historickém exkurzu se budeme zabývat dějinami pozdního středověku, které pronikají i do 20. stol. Především se zaměříme na opomíjené měšťany vrchnostenského města Blatná a to až do roku 1601.

Přednášet nám bude v úterý 24. ledna 2017 Mgr. Petr Chlebec, historik Městského muzea Blatná. Náš diskuzní večer zahájíme v 18 hodin v Centru komunitního života Blatná.

 

 

Jsme na sociálních sítích