Science Café > Blatná > SC Blatná 23/06: Maltézští rytíři neboli Johanité

SC Blatná 23/06: Maltézští rytíři neboli Johanité

Johanité, neboli maltézští rytíři jsou nejstarším a zároveň dosud fungujícím rytířským řádem. Přednáška se bude věnovat průřezu zajímavých kapitol od ustanovení řádu a jeho činnosti v Jeruzalémě a Svaté zemi, přesunu na Kypr, Rhodos a Maltu, příchodu řádu do Čech, málo známé činnosti řádu v raném novověku (např. protitureckým válkám v Uhrách či velkostatkovému hospodaření), zřízení sanitních vlaků koncem 19. století a jejich službě během první světové války ale také těžkostem způsobeným pozemkovou reformou první republiky.

Téměř tisíciletou historii i současnost představí historik a zároveň gymnaziální profesor Miroslav Žitný. Je držitelem ceny Josefa Pekaře, kterou uděluje sdružení historiků České republiky.

Termín: 23.6. 2020 (úterý), 17:00

Místo: kavárna Komunitního centra aktivního života (KCAŽ), Nádražní 661, Blatná

Přednášející: Miroslav Žitný

Vstup volný

Veronika Kašpárková

Jsme na sociálních sítích