Science Café > Zlín > Před kalkulačkou bylo počítadlo. A před ním? Odpověď hledejte na Science Café ve Zlíně

Před kalkulačkou bylo počítadlo. A před ním? Odpověď hledejte na Science Café ve Zlíně

V minulosti neměli naši předkové k dispozici ani matematické tabulky, ani kalkulačky. Často si vypomáhali nejrůznějšími matematickými metodami.


Ukážeme si násobení a dělení zdvojováním ze starého Egypta, počítání pomocí  tyčinek podle starých Číňanů, počítání na linách a abaku, v částečně pozičních soustavách – mayské dvacítkové či mezopotámské šedesátkové i cikánskou násobilku

Na vlastní kůži si počty budete moci vyzkoušet s panem Prof. RNDr. Josefem Molnárem, CSc. z Přírodovědecké fakulty v Olomouci.


Dokážete spočítat jednoduché výpočty pomocí metod starých několik tisíc let? Přijďte ve čtvrtek 9.10.2014 od 18:00 do Laboratorního centra Fakulty technologické

(vedle Autobusového nádraží, bývalý „Baťák“).


Science Café ve Zlíně organizuje Jan Svačina.

Jsme na sociálních sítích