MENU
SoundCloud_logo

AUDIO: Science Café o tělesné vůni, čichu a sexualitě

17. 2. 2009 Záznamy

AUDIO: Science Café o egyptologii

Našimi hosty byli:
Miroslav Bárta, Český egyptologický ústav

Kolaps jako krásný začátek… „Kolaps jako symbol přerodu stál u zrodu i zániku staroegyptské civilizace. Ta vznikla díky vysychání egyptské Západní pouště a neolitická mysl se stala duší staroegyptské civilizace. Stejně tak stavba pyramid způsobila zánik doby stavitelů pyramid. Jak to tedy bylo?

Martin Tomášek, Archeologický ústav Akademie věd ČR

Kolapsem nic nekončí, ale na nové začátky si někdy počkáme…
Dědictví staroegyptské civilizace nesou i další období egyptských dějin, ať jde o helenisus, dobu římskou i koptský a islámský středověk. Egyptská západní poušť a její oázy jsou ještě v době římské domovem desítek tisíc lidí. Ještě v polovině minulého století to byly pouhé stovky. Archeologie je zde na pomezí, archeologie je zde na začátku a je to archeologie, která dokáže říci něco také k současným rizikům budoucích kolapsů. Zkoumat minulost se vyplatí…

Vladimír Brůna, vedoucí Laboratoře geoinformatiky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

V rámci archeologických expedic v Egyptě provádíme dokumentaci výzkumu pomocí geodetických metod, tvorba map a plánů, geografický informační systém, dálkový průzkum Země, mapování pomocí GPS a správu IT. Ověřování nových metod dokumentace – 3D laserové skenování, 3D modely objektů. Součástí je i prezentace výsledků v prostředí internetu. Návštěvníkům Science Café představím metody dokumentace používané při výzkumu a také úskalí a přednosti výzkumu.

Comments are closed.