MENU
SC UH 04:04

SC Uherské Hradiště 04/04: Velký bratr v prostoru aneb jak...

Science Café

Vítáme Rumburk, loučíme se s Uherským Hradištěm

13. 4. 2017 Uherské Hradiště

SC Uherské Hradiště 18/04: Matematika v mlze dějin

Eratosthenés z Kyrény žil ve třetím století před naším letopočtem. Přesto dokázal změřit obvod a poloměr zeměkoule. Ptáte se jak? Science Café se tentokrát pokusí proniknout mlhou dějin a zavede nás mezi antické osobnosti věd exaktních. Odhalíme i  podle jakého principu se stavěly antické amfiteátry nebo kdo založil Alexandrijskou knihovnu a jaký byl její osud.

Zamyslíme se i nad hádanou, jak je možné, že víme naprosto přesný věk Diofanta, přestože neznáme rok jeho narození ani rok úmrtí. Všemožná i nemožná tajemství mlhavé historie exaktní matematické vědy nám prozradí Roman Prokop z Ústavu matematiky, Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně.

Těšit se na vás budeme v úterý 18. dubna, od 18 hodin ve foyer Kina Hvězda.

Tags: , , ,

Comments are closed.