Science Café > Praha > Únorové Science Café Praha představí historickou geografii

Únorové Science Café Praha představí historickou geografii

Hostem únorového Science Café v Praze bude prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., ředitelka Historického ústavu AV ČR, která představí svůj obor – historickou geografii. Vydejte se tak se Science Café na výpravu do krajiny minulosti. Poznáte krajinu zmizelou i proměněnou a také metody, kterými lze takové krajiny rekonstruovat. Přednáška přiblíží historickou geografii jako mezioborovou disciplínu s mnoha výzvami a záhadami.

Kdy a kde: v úterý 10. února 2015 od 19 hodin v kavárně Potrvá (Srbská 2, Praha 6).

Připojte se k události na Facebooku a pozvěte i přátele! Vstupné dobrovolné.

P. S. V dlouhodobém programu jsme měli na únor téma bezpečnost potravin, nebojte, nepřijdete o něj, jen se přesunulo na duben.

Jsme na sociálních sítích