Science Café > Praha > Téma listopadového SC (výjimečně ve středu) v Praze: Člověk jako stydící se bytost

Téma listopadového SC (výjimečně ve středu) v Praze: Člověk jako stydící se bytost

Člověk, stud a moralita. Tyto pojmy budou v centru pozornosti listopadového Science Café v Praze, které proběhne mimořádně ve středu (a nikoliv v úterý, jak jste zvyklí) 12. listopadu 2014, od 19 hodin v kavárně Potrvá (Srbská 2, Praha 6).


Hosty budou:

  • doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. (University of New York in Prague; Psychiatrické centrum Praha)
  • PhDr. David Krámský, MA, Ph.D. (Policejní akademie ČR)

Autoři se pokusí vést polemiku, do jaké míry je moralita základem lidské přirozenosti či zda jde jen o nějaký sociálně kulturní či teoretický konstrukt. Povedou tak linií mezi lidskou přirozeností a morálkou.


S odkazy k filosofické a psychologické literatuře formulují “pocit“ studu jako fundamentální základ přirozené žité morality. Tento pohled se pak pokusí argumentovat také prostřednictvím nových empirických metod zkoumající morální integritu a morální usuzování.


Přidejte se k události na Facebooku.

Jsme na sociálních sítích