MENU
Rusko

SC Písek 18/11: Rusko v českém politickém myšlení 19. a 20....

Nanotechnologie

SC Písek 19/10: Proč je Česko nano?

15. 5. 2016 Písek

SC Písek 18/05: Kyberšikana

Virtuální svět se člověku v 21. století stal v podstatě druhým domovem. Kromě nesporných výhod tohoto fenoménu zde však na nás číhají i některá nebezpečí. Víte, která to jsou? A dokážete proti nim přijmout účinná opatření?

Pan MgA. Jakub Pizinger nás provede moderním fenoménem kyberšikany. Objasní, co všechno kyberšikana je, včetně právních aspektů a doporučených postupů při řešení problémů s důrazem na jejich předcházení s využitím dostupných prostředků a preventivních opatření.

Těšit se na vás budeme ve středu 18. května 2016 v písecké kavárně Pí Local club. Začínáme v 19 hodin.

Vstupné dobrovolné.

Tags: , ,

Comments are closed.