MENU

Partneři

Generální partner 

Hlavní partner

LMC - logo


Partneři

 

academia_logo_jpg

 

 

 


Partner setkání organizátorů Science Café v klášteře Broumov

 

HOBRA - Školník, s.r.o.

 


 

Naše poděkování za současnou podporu a spolupráci patří zejména:

Monice Vondrákové, Ladě Brůnové, Adéle Salačové, Martinu Paličkovi, Lence Horákové, Pavlu Zaalovi, Ester Nagyové, Vojtovi Cimlovi, Tereze Horákové, Aleši Freiwaldovi, Janu Školníkovi, Marii Povýšilové, Zorce Göthové, Petru Novotnému, Petru Váchovi, Adamu Svobodovi a týmu kavárny Potrvá, BoBovi Marvanovi a dalším…

 

Děkujeme také jednotlivcům a organizacím, kteří nám s projektem Science Café různým způsobem pomohli v minulosti:

Josefu Kačírkovi, Petru Dočekalovi, Mílovi Špeciánovi, Josefu Aujezdskému, Luboši Veverkovi, Jiřímu Suchomelovi, Jiřímu Rýdlovi, Janu Vršinskému, Beátě Petříkové, Věře Vondráčkové, Frederiku Velinskému a rozhlasovému magazínu Planetárium, Gabriele Kermesové, Nakladatelství Beletris, Peteru Paulenkovi, Jiřímu Škorpíkovi, redakci magazínu Life on Campus, Czech Space Office, Lucii Gallíkové, Emilu Gallíkovi a No Label Project, Jiřímu Duškovi, Petru Mišákovi, Jiřímu Bejčkovi, serveru Osel.cz.