Science Café > Pardubice > SC Pardubice seznámí s moderními metodami restaurování

SC Pardubice seznámí s moderními metodami restaurování

Dalšími hosty pardubického Science Café budou  Mgr. art. Luboš MachačkoBcA. Dana Macounová z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, kteří se podíleli na řešení projektu STONECORE (2009-2011) a v současné době jsou zapojeni do dalšího mezinárodního projektu NANOFORART zaměřeného na využití nanomateriálů v památkové péči.


Zajímá vás,  jak probíhá testování nových materiálů pro konzervaci a restaurování? Jakou roli v této oblasti dnes hrají nanotechnologie a zda můžeme očekávat rozšíření zcela nových  materiálů? Pokud ano, je únorová přednáška určena právě pro vás.  V rámci mezinárodního vědeckého projektu STONECORE bylo vyvinuto, modifikováno a systematicky odzkoušeno několik typů nanosuspenzí hydroxidu vápenatého. Na základě výsledků výzkumu byly za pomoci nanosuspenzí restaurovány i vybrané reálné historické objekty – barokní socha anděla z Kutné Hory a historické omítky v klášteře Rosa Coeli v Dolních Kounicích.


Těšíme se na vaši účast  úterý 26. února od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České) a pozor – přichystaný je i speciální narozeninový dort 😉  Vstup volný.


Science Café Pardubice pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená“.

Jsme na sociálních sítích