Science Café > Pardubice > SC Pardubice odhalí tajemství Svobodného zednářství

SC Pardubice odhalí tajemství Svobodného zednářství

Tajné společenství Svobodných zednářů se oprvé objevilo až v osvícenství, sami Zednáři údajně své kořeny ale vztahují už ke starověkým stavitelům Šalamounova chrámu.  Málokterá společnost je opředena tolika mýty, fantaziemi, nehistorickými výmysly a dohady.


I dnes vzbuzuje téma Svobodného zednářství zvědavost. Snad proto, že někteří lidé v nich vidí pokračovatele Templářského řádu. Jak to ale bylo doopravdy? Kdo jsou svobodní zednáři a kdy se objevili? Co je spojeno s jejich existencí u nás v první polovině 20. století? Jak to bylo s podobnými spolky té doby?


O klíčových momentech vztahujících se k tomuto fenoménu, společenském kontextu a obdobných tajných spolcích bude na říjnovém Science Café v Pardubicích mluvit

Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D., historička FF UK , vedoucí Semináře moderních dějin a autorka knihy Čeští svobodní zednáři ve XX. století (Libri, 2002).


Další vědecká kavárna je pro vás připravena na 15. října 2013 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České). Vstup volný 🙂


Pořadateli SC Pardubice jsou studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená“.

Jsme na sociálních sítích