Science Café > Ostrava > Science Café Ostrava: Kam kráčíme ve výzkumu a léčbě obezity

Science Café Ostrava: Kam kráčíme ve výzkumu a léčbě obezity

Když se řekne obezita, každý si sáhne na svůj faldík na břiše a v mysli mu vytane tuk. V Česku je výskyt obezity ve věku 18-75 let u mužů 23%, u žen 21% a nadváhou trpí 64% mužů a 49% žen. Vysoká hmotnost je zátěží pro celý organismu a rizikovým faktorem mnoha dalších onemocnění.

 Mechanismy vzniku obezity jsou velmi široké a pestré. Od objevu prvního genu souvisejícího s obezitou, a stejně tak hormonu leptinu, uběhlo 25 let. V současnosti je dostupné velké množství informací, které vytvářejí obraz komplikovaných vztahů metabolických drah, genových defektů a velkého množství hormonů a signálních molekul, jež se účastní přenosů informací při odpovědi buněk na změnu prostředí.

Že za obezitou nejsou jen geny a špatné návyky, ale celá složitá síť vztahů v našem organismu a vlivů okolního prostředí, si ukážeme společně s Mgr. Markem Bužgou, Ph.D. z Ústavu fyziologie a patofyziologie Lékařské fakulty Ostravské univerzita v Ostravě.

Těšíme se na vás, vaše otázky i zkušenosti ve středu 11. února od 18 hodin v klubu Atlantik.

Jsme na sociálních sítích