MENU

Science Café Jihlava je na dohled: Kosmonautika převážně nevážně...

Science Café Jihlava: Kouzlo archivů

2. 3. 2015 Jihlava

Science Café Jihlava: Co vědci vybádali od založení NP Šumava

Uplynulo teprve čtvrtstoletí od chvíle kdy se čeští přírodovědci mohli začít volněji pohybovat „za dráty“ v šumavském národním parku. Umožnilo jim to lépe poznat taje Šumavy a s úžasem studovat proměny horských smrčin i doposud neznámou přirozenou dynamiku rozsáhlých narušených ekosystémů.

Na dalším Science Café v Kavárně Muzeum (Masarykovo nám. 55) zjistíte už v úterý 10. března,
že Národní park Šumava je mnohem více než „kůrovcový problém“. Naším hostem bude od 18 hodin
Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, PhD.
z Hydrobiologického ústavu BC AVČR.

Těšíme se!

Comments are closed.