MENU
37

SC Jihlava 19/12: Středověká krajina a středověký člověk: případ Vysočina

sfinga

SC Jihlava 20/03: Rentgenová tomografie ve službách historických věd

22. 1. 2018 Jihlava

SC Jihlava 23/01: Změny klimatu a infekční onemocnění. Statisticky.

Lidstvo vyrostlo v dobách klimatických změn, ale dnes se obáváme klimatických pohrom v dalším období.

Lidstvo vyrostlo v dobách epidemií, ale už se nebojíme neštovic, moru ani tyfu.

Můžeme brát čas jen jako další proměnnou, díky které můžeme (snadno) zjistit, jak svět vypadal? Nebo dokonce jak bude vypadat? S Natálií Martínkovou z Ústavu biologie obratlovců AV ČR se budeme právě po tomhle pídit.

Pojďte se s námi podívat na klimatické změny a epidemiologické katastrofy okem statistiků! Ukážeme si, jak se v čase mění klima, co způsobuje živým organizmům a jak můžeme statisticky předpovídat epidemie.

Těšíme se na viděnou v úterý 23. ledna v 18 hodin v Kavárně Muzeum (Masarykovo nám. 55).

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.