MENU
SoundCloud_logo

AUDIO: Science Café o nejintenzivnějších laserech

Aby měl letoun svou duši, musí mít jeho tvůrce...

23. 1. 2012 Ostatní

NFKJ vyhlašuje 2. ročník grantové soutěže pro mladé vědce

Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu (NFKJ) vyhlašuje 2. ročník grantové soutěže určené mladým vědcům do 40 let pro rok 2012, a to pro obory ekonomie, matematiky a medicíny. Podpořen bude jeden projekt z každé oblasti, a to každý ve výši nejvýše 1 milion Kč.

Žádost o nadační příspěvek může podat vysokoškolsky vzdělaný odborník do 40 let zabývající se doložitelně výzkumem v České republice, nebo úspěšný český vědec, který se rozhodne pro návrat ze zahraničí. Uzávěrka pro podání žádosti je 31. března 2012. Žádost lze podat prostřednictvím webového rozhraní NFKJ.

Více informací v tomto letáčku nebo na stránkách NFKJ (www.nfkj.cz).

Comments are closed.