MENU
Klášter Broumov

SC Broumov 23/02: Významné milníky středověkých dějin benediktinského kláštera...

Voda

SC Broumov 13/04: Udržitelný rozvoj po třiceti letech

6. 3. 2017 Broumov

SC Broumov 16/03: Teorie a praxe ekologického zemědělství

Žádná umělá hnojiva, chemické postřiky nebo hormony. V případě chovu zvířat navíc důraz na větší komfort a čistotu. Pro ekologické zemědělství je stěžejní ochrana životního prostředí, šetření neobnovitelných zdrojů a právě přirozený přírodní proces hospodaření. Je však opravdu tak zdravý, jak se tvrdí? Nebo je to jen nákladný a naivní návrat do minulosti?

Principy, ale i mýty o ekologickém hospodaření představí v rámci broumovského Science Café Ing. Hana Řehořková. Akreditovaná poradkyně Ministerstva zemědělství vede restauraci na vlastní biofarmě a zároveň se stará o chod regionálního centra Svazu ekologického zemědělství PRO-BIO Krkonoše a Podkrkonoší.

Její přednáška s názvem Teorie a praxe ekologického zemědělství začíná ve čtvrtek 16.3. 2017sále Kreslírna broumovského kláštera v 18 hodin. Aktuální informace naleznete také na Facebooku.

Tags: , , , ,

Comments are closed.