MENU

SC Broumov 13/10: Kde v mozku sídlí emoce?

Jiří Žára

SC Broumov 13/01: Kriticky i nadšeně o virtuální a rozšířené realitě

11. 12. 2016 Broumov

SC Broumov 15/12: Země z vesmíru, k čemu nám slouží satelity pozorující Zemi?

Až do poloviny minulého století jsme mohli naši Zemi povětšinou pozorovat pouze z úrovně našich očí či nějaké vysoké hory či rozhledny. S rozvojem letecké techniky a rozmachem průzkumu vesmíru vznikly nové možnosti, jak Zemi pozorovat. S novými technologiemi vznikl nový vědní obor – dálkový průzkum Země. S pomocí letadel či družic se začalo provádět snímkování povrchu Země. Letecké nebo družicové snímky začaly sloužit v mnoha odvětvích lidské činnosti od vojenství až po zemědělství.

K čemu všemu se dnes družicové snímky používají? Jak vlastně snímkování Země probíhá a jak vypadá Země v jiném, než viditelném spektru? Odpovědi na tyto i další otázky se můžete dozvědět ve čtvrtek 15.listopadu 2016Broumovském klášteře (sál Kreslírna). Naše povídání začne v 18 hodin.

 

Tags: , ,

Comments are closed.