MENU
SC logo

Proč a jak počasí rozhoduje o tom, „zda poletíme“, vysvětlí SC...

Orconectes

Science Café Broumov: detektivem v říši bezobratlých

24. 11. 2014 Broumov

Proč a jak seřídit svoje vnitřní hodiny vysvětlí profesorka Illnerová v Broumově

Legendární přednášející Science Café prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. zavítá první prosincový čtvrtek do Sálu Kreslírna broumovského kláštera.

 

Všechny živé organismy vykazují denní rytmy. U člověka jsou to např. rytmy ve spánku a bdění, v tělesné teplotě či ve stovkách dalších proměnných. Přednáška české fyzioložky, biochemičky a bývalé předsedkyně Akademie věd České republiky ukáže, jak jsou savčí hodiny synchronizovány s vnějším dnem pomocí pravidelného střídání světla a tmy i jak za určitých okolností může dojít k desynchronizaci celého časového systému. Tato desynchronizace může být rizikovým faktorem pro spánková, psychická, metabolická, nádorová i kardiovaskulární onemocnění. V závěru bude pak podán návod, jak zdravě žít, který pomůže tento rizikový faktor umenšit.

 

Začínáme ve čtvrtek 4. 12. v 18 hodin. Vstupné 60/30 Kč (plné/ studentské). Více informací také na www.klasterbroumov.cz

 

 

 

Comments are closed.