Science Café > Brno > Science Café Brno zve na přednášku o barokní hudbě zpestřenou názornou ukázkou

Science Café Brno zve na přednášku o barokní hudbě zpestřenou názornou ukázkou

Tre Boemi in Italia – italsko-české hudební vztahy v průběhu let 1669/72 až 1781 kontinuálně reprezentují hradecký tiskař a nototiskař Jan Jakub Komárek v Římě, minoritský varhaník a skladatel Bohuslav (Matěj) Černohorský a houslista i operní a oratorní skladatel Josef Mysliveček, kteří vstoupili do hudebních dějin s přídomkem „ Boemo“.


Všichni tři pocházeli z Čech (Hradec Králové, Nymburk a Praha), žili v Itálii a vyrovnali se ve svých hudebních profesích domácím tak dobře, že je Italové nejenom brali na vědomí, ale oceňovali u nich profesní dokonalost i určité jedinečné rysy, aniž bychom se odvažovali mluvit přímo o nějaké umělecké nacionalitě. Všichni tři nositelé přídomku „Boemo“ ovšem toto označení nejen pasivně přijímali, Komárek a Mysliveček ho navíc sami důsledně používali.


Srdečně zveme na přednášku a ukázky, které si připravil doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Těšíme se na vás již ve čtvrtek 21. února 2013 v 17:00 hod opět v Café Academia.


Zájemci si mohou na místě zakoupit monografii Sporckovské „árie“ jako obecná nota z Bon Repos a z Lázní Kuks, Hradec Králové 2012.

Jsme na sociálních sítích