Science Café > Brno > Science Café Brno: říjen ve znamení nanotechnologií – fotovoltaiky

Science Café Brno: říjen ve znamení nanotechnologií – fotovoltaiky

Nanotechnologie na čtverečních kilometrech – aneb o budoucnosti fotovoltaiky“ – takové bude téma říjnového Science Café v Brně. Hostem v Literární kavárně knihkupectví Academia (nám. Svobody 13) bude RNDr. Antonín Fejfar, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR. Večer se uskuteční tradiční první středu v měsíci, tedy 5. října od 18:30 h.


Najdete nás i na facebooku!


Anotace vystoupení hosta:

Energetická návratnost je pojmem, který dosud není předmětem zájmu široké veřejnosti. To se však změní v dohledné době s tím, jak dosavadní energetika postupně naráží na hranice neobnovitelných zdrojů energie. Naděje vkládané do obnovitelných zdrojů energie má šanci naplnit pouze využití sluneční energie. Dnes používané deskové sluneční články vracejí energie potřebnou k jejich vlastní výrobě přibližně pětinásobně. Výrobci článků usilují o co nejvyšší účinnost přeměny sluneční energie, ale dlouhodobým favoritem v soutěži jsou články v zadní části soutěžního pole – tenkovrstvé články, které za dobu své životnosti mohou vrátit vloženou energii i více než dvacetinásobně. Ve hře je více možných typů, od křemíkových vrstev přes ostatní anorganické polovodiče, ale také organické články. Kam až sahá jejich budoucnost, zjistíme teprve dalším výzkumem.


Organizaci Science Café Brno zajišťuje Blažena Sychrová, vedoucí sekretariátu Sdružení jihomoravských pracovišť AV ČR, a Craig F. Wilson.

Jsme na sociálních sítích