MENU

Logo Science Café

Přidejte se ke skupině Science Café na facebooku

15. 10. 2008 Brno, České Budějovice, Poděbrady, Praha

Děkujeme za podporu našim partnerům

Velmi si vážíme našich partnerů a všech dalších institucí i jednotlivců, kteří nám vyjádřili podporu a umožňují nám Science Café v České republice realizovat.

Rádi bychom poděkovali:

  • Českému rozhlasu Leonardo a jeho šéfredaktorovi Luboši Veverkovi
  • serveru Science Week a Markétě Poláškové
  • Hvězdárně a planetáriu Mikuláše Koperníka v Brně a jejímu řediteli Jiřímu Duškovi
  • Štefánikově hvězdárně v Praze a jejímu řediteli Jakubu Rozehnalovi
  • České kosmické kanceláři a Milanu Halouskovi
  • VTM Science a Petru Tomkovi
  • Josefu Aujezdskému ze společnosti E-Advokacie.cz
  • Vladimíru Vojíkovi z CZtip.cz
  • …a všem dalším příznivcům!

Comments are closed.