MENU

Science Café Nový PORG se vám podívá až do...

palia

VIDEO: Science Café o paliativní péči

14. 10. 2014 Audio, Praha, Záznamy

AUDIO: Science Café o hospicové péči

Hosté: JIŘÍ KABÁT, ředitel a zakladatel Domácí hospic Most k domovu a garant ošetřovatelské péče

MUDr. IRENA PECHANOVÁ, odborná garantka paliativní péče domácího hospice Most k domovu a specialistka na léčbu bolesti

Bojíte se poslouchat, mluvit nebo přemýšlet o smrti a umírání? Víme, že to není zrovna nejveselejší téma, ale přitom se týká vlastně každého z nás…

V záznamu Science Café se mimo jiné dozvíte, jak se dnešní medicína umí postarat o pacienty v závěrečné fázi života tak, aby to byl odchod důstojný, a jak v praxi funguje tzv. domácí hospic.

Comments are closed.